InMotion

image

Informace

Projekt InMotion, který byl financován Visegrádským fondem Evropské unie, se snaží bojovat proti dětské obezitě podporou fyzicky aktivního životního stylu. Projekt také vzdělává o zodpovědném používání digitálních technologií k prevenci sedentarismu. InMotion kombinuje online a offline prvky a využívá gamifikace k povzbuzení dětí ke sportu.

Na aplikaci jsem pracoval jako full stack programátor, kde mobilní aplikace byla vyvinuta v multiplatformním frameworku Flutter a komunikovala se serverless backendem postaveným na Firebase.