Energie24

image

Pro stejného klienta jsem vypomáhal také na Android aplikaci E.ON MOBILNÍ KLIENT MĚŘENÍ, která slouží zaměstnancům eonu.

Informace

  • Infinitymate s.r.o.

  • 2018 - 2019

Pracoval jsem jako externí výpomoc pro společnost eMan na Android aplikaci Energie24, ve které zákazníci eonu najdou přehledné shrnutí záloh, plateb a vyúčtování, která rovnou mohou online zaplatit. Dále si na pár kliknutí změní výši záloh, způsob placení, nebo upraví své kontaktní údaje. Dále mohou jednoduše nahlásit kontrolní samoodečet, požádat o vystavení mimořádné faktury, nebo přepsat své odběrné místo online.
Technologie pro vývoj aplikace byl nativní vývoj v Kotlinu a Clean architecture.