Diplomová práce

image

Informace

Studium jsem zakončil v roce 2023 diplomovou prací na téma Continuous Integration pro JS stack v GitLabu, za kterou jsem získal Cenu za nejlepší diplomovou práci Platformy Informačních Technologií. Hlavní náplní práce bylo provést analýzu vhodných nástrojů pro spouštění v Gitlab CI/CD v rámci aplikace DevOps metodiky. Pro ověření pipeline byla navržena a implementována ukázková aplikace v nodejs (Nest.js) a Reactu (Next.js).

Technologie