Bakalářská práce

image

Informace

V rámci bakalářské práce, na téma Externí display pro embedded zařízení, jsem pracoval na Android aplikaci, které měla fungovat jako externím display k zařízením, které nemají žádné ovládací prvky (display, klávesnice, ...). Navrhnul jsem vhodný univerzální protokol pro komunikaci mezi zařízením a aplikací (bluetooth, ble a wifi) a pro tvorbu tzv. konfiguračních souborů, které slouží jako definice pro zobrazení externího ovládacího panelu na displayi telefonu, založeném na formátu HTML.